Garanti

NB! Hvis du er slutbruger skal alle reklamationer gå igennem forhandleren.

 

For produkter, leveret af Damixa ApS, er følgende garantibestemmelser gældende fra Januar 2010:

Produkter, hvor der konstateres produktionsfejl, ombyttes eller repareres uden beregning ved franko returnering til Damixa inden for en periode på maksimum 2 år regnet fra fakturadatoen.  

På Damixas blandingsbatterier, excl. Serie 30, ydes der 5 års drypgaranti for dryp fra udløbet på tuden, forudsat at:

1. Montagen er udført af autoriseret installatør og i henhold til gældende regler.

2. Damixa får meddelelse og godkender reparationen inden udførelse.

Garantien gælder kun under forudsætning af, at defekten skyldes fejlagtigt materiale eller fremstilling, og ikke er opstået ved fejlagtig behandling, forkert montage eller mangelfuld vedligeholdelse, forsømmelse eller unormal slitage.

Ved installation udført under VVS-Branchens garantiordning er vedtægterne for denne gældende.   

Hvis produkterne lider af fejl, som er dækket af Damixas garanti, bedes følgende retningslinjer fulgt:

Fejl konstateret ved modtagelsen, i forbindelse med installationen eller efter installationen meddeles til forhandleren, hvor produktet er købt, for nærmere aftale om eventuel afhjælpning eller returnering. Forhandleren kontakter derefter Damixa direkte.

Forsendelse:

Ab fabrik.

Returvarer:

Varer modtages kun retur via VVS-grossist/forhandler og efter forudgående aftale, hvor Damixa oplyser returforsendelsesnummer, som skal vedlægges returvaren sammen med fakturakopi. Varerne skal være kurante og skal returneres i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko returnering beregnes 20 % i returfradrag.

Prisændringer:

Ret til ændringer i prisen under foregående varsel forbeholdes.

 

Garantibog:

Nedenstående formular er udelukkende henvendt til VVS-installatører, der udfører reparationsarbejde på Damixas produkter indenfor garantiperioden.  

Formålet med formularen er at sikre et ensartet informationsniveau fra Damixas installatører i forbindelse med indgivelse af informationer relateret til Damixas produkter.

Formularen kan downloades via nedenstående link i en word-fil. Efter udfyldelse sendes formularen til damixa@damixa.com, i emnefelt skrives: Garantibog. I e-mailen henvises til fakturanr., som sendes til Damixa.

Derudover henvises til vores vejledning for udfyldelse af formularen, som også kan downloades her på siden.

 Installatører skal kontakte Damixa inden garantireperationen foretages.

Betingelser for anvendelse af Damixa produkter


Damixa produkter er designet tll at passe til alle typer installationer og er blevet godkendt i mange lande på verdensplan. Det er vigtigt at overveje visse faktorer, når du beslutter hvilket Damixa produkt, der passer bedst til dig.

Tryk kapacitet og støjforhold
Kontrollér at den valgte model lever op til dine behov. Batterier til højt tryk kræver sædvanligvis minimum 120-150 kPa og maksimum 600 kPa for at fungere optimalt. For at gøre 1-grebs og 2-grebs batterier i stand til at dække et meget bredt trykspektrum, skal luftblanderen erstattes med en strålesamler.

Krav til plads
Sikre at der er plads nok til korrekt installation af den valgte model. Dimensionstegningerne og installationsvejledningerne, der kan findes her på siden, vil give dig de nødvendige mål. Installationsvejledningerne er naturligvis også vedlagt de enkelte produkter.

Rengøring
Det er vigtigt at  vores produkter rengøres korrekt. Se detaljer via linket nedenfor.


Vigtigt
Sørg for at dit Damixa produkt ikke kommer i kontakt med stærke syrer, især saltsyre eller andre midler der indeholder klorholdige kemikalier.

Farvede overflader kan falme, hvis de udsættes for direkte sollys i en længere periode.

Forholdsregler vedrørende frostsikring
BEMÆRK: Ved installation af et Damixa batteri i et sommerhus, hvor der er risiko for frostskader, skal hovedhanen lukkes og selve batteriet tømmes for evt. resterende vand.Produktgodkendelser

 

Damixa garanterer kvalitet og pålidelighed. Damixas produkter er fremstillet efter de højeste standarder med de nyeste produktionsteknologier.

Damixas produkter er designet og fremstillet, så de lever op til de højeste krav og krævede godkendelser over hele verden.

Som det ses ovenfor, overholder Damixa kravene til VA-godkendelse, som er de danske myndigheders blåstempling af blandingsbatterier. Dette sikrer forbrugeren mod køb af blandingsbatterier, der overskrider grænseværdierne for tungmetaller som eksempelvis cadmium og bly.

Damixa mærker ligeledes produktembalagen, så den påkrævede VA-godkendelse fremgår af de produkter den omfatter.

På nedenstående link til Erhvervs- og Byggestyrelsen kan alle Damixas VA-godkendelser ses.

Yderligere kan alle individuelle VA-godkendelser slås op på ETA Danmarks hjemmeside nedenfor.

Desuden efterlever Damixa kravene til produktgodkendelserne listet nedenfor.


WRAS
DVGW
Kiwa
LGABELAQUA